onderwerp: Paul Schoenmakers : AlphaZero @ ai toegift en discussie  
notulist : paul schoenmakers
datum: wo 24 april 2019 aanvang:
1800
locatie: Restaurant Moerstede

1  bijeenkomst

Rotaryclub Steenbergen en omstreken