onderwerp: lockdown  
notulist :
datum: wo 27 januari 2021 aanvang:
1800
locatie: Restaurant Moerstede

1  bijeenkomst

Rotaryclub Steenbergen en omstreken