onderwerp: Kerstviering aanmelden via de site  
notulist : dicky wijland
datum: wo 20 december 2017 aanvang:
1830
locatie: Restaurant Moerstede

onderwerp: GEEN VERGADERING  
notulist : annemiek bakx
datum: wo 27 december 2017 aanvang:
1800
locatie: Restaurant Moerstede

2  bijeenkomsten

Rotaryclub Steenbergen en omstreken